SOAL SELIDIK KEPUASAN KEMUDAHAN ICT DAN PENGURUSAN PERUBAHAN


                                                   

Soal selidik ini bertujuan untuk mengetahui tahap kepuasan kemudahan ICT yang disediakan di PSUK. Semua warga PSUK dipohon untuk memberikan maklumbalas yang tepat bagi perkara-perkara di dalam soal selidik ini. Hasil kajian soal selidik ini akan digunapakai dalam pelaksanaan pembangunan Pelan Strategik ICT PSUK 2016 - 2018.

 

Arahan :

  1. Soal selidik ini terdiri daripada lima (5) bahagian.
  2. Setiap soalan di semua bahagian adalah berkaitan dengan yang sebelumnya.
  3. Sila beri maklumbalas tuan/puan bagi semua bahagian.
  4. Tuan/puan digalakkan untuk menyertakan komen/ulasan tambahan bagi menyokong jawapan tuan/puan.
  5. Maklumbalas tuan/puan akan dirahsiakan.

Mengandungi 17 dalam soalselidik ini