BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH


 

Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman sedang menjalankan Kajian Pengurusan Organisasi di Pentadbiran ini yang turut meliputi aspek penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Kajian Mengenai Kepuasan Pelanggan Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman ini bertujuan untuk mengenal pasti sejauh mana kepuasan hati pelanggan Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman mengenai beberapa aspek penyampaian perkhidmatan.

 

Sehubungan itu, sukacita sekiranya Y.B. Dato’/ Y.Bhg. Dato’/ Tuan/ Puan dapat memberikan kerjasama dengan melengkapkan borang soal selidik ini dan memberikan pandangan dan cadangan tambahan sekiranya ada. Penemuan kajian ini amat berguna dalam membantu Pentadbiran ini untuk mencadangkan penambahbaikan bagi meningkatkan keberkesanan dan kecekapan pengurusan dan penyampaian perkhidmatan Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman di masa hadapan.

 

Segala maklumat yang diberi akan dirahsiakan dan hanya angka-angka umum sahaja akan dianalisis dan digunakan bagi tujuan penyediaan laporan.

 

Di atas perhatian dan kerjasama yang diberikan dahulu dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

 

Bahagian Pengurusan Korporat
Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman
Aras 4, Blok B, Wisma Darul Aman,
05503 Alor Setar, Kedah
Tel : 04-7744000


Mengandungi 12 dalam soalselidik ini
  Peringatan di atas kerahsiaan
Kajian ini adalah tidak bernama.
The record of your survey responses does not contain any identifying information about you, unless a specific survey question explicitly asked for it. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.