SOAL SELIDIK KAJIAN MAKLUMAT ICT PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH


                                                         

Soal selidik dibuat untuk mengetahui tahap pengetahuan ICT yang ada dan diperolehi oleh pelanggan PSUK yang menggunakan perkhidmatan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (PSUK). Mohon kerjasama kepada semua pelanggan PSUK untuk memberikan maklumbalas yang tepat bagi perkara-perkara yang dinyatakan di bawah. Maklumbalas ini akan digunapakai dalam pelaksanaan pembangunan Pelan Strategik ICT Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (PSUK).

 

Arahan:

  1. Maklumbalas pengguna ini terdiri daripada tiga (3) bahagian.
  2. Sila jawab setiap soalan berkaitan.
  3. Terima kasih di atas kerjasama anda.

Mengandungi 13 dalam soalselidik ini