banner

kerajaan rakyat

ELESEN

Sistem Perlesenan
Pentadbiran Daerah

(Pejabat Daerah) 

EPROJEK

Sistem Pemantauan Projek Negeri

(BPEN/BTMK) 

EPRESTASI

Sistem Pemantauan Pelan
Strategik SUK 

(LBNK/BTMK)

eaduan

Sistem Aduan Awam

(Pengurusan Korporat SUK) 

eiso

Sistem Pengurusan MSISO 9001:2008
Pej. SUK Kedah

(Pengurusan SUK) 

imai

Sistem Pendataran Kehadiran

(BTMK) 

webmail

Webmail Rasmi Penjawat Awam

(BTMK) 

kedahapp

Sistem Pengurusan Kandungan
Aplikasi Mobile KedahApp

(BTMK) 

mymesyuarat

Sistem MyMesyuarat

(BTMK/MAMPU)

hrmis

Sistem Pengurusan Maklumat
Sumber Manusia

(Sumber Manusia SUK/JPA)

intraneti

Sistem Tempahan Bilik Guna Sama

(Pejabat Setiausaha Kerajaan
Negeri Kedah/BTMK)

 intraneti

KedahBOX

(BTMK)

sppim

Sistem Pengurusan Perkahwinan
Islam Malaysia

(JHEAIK/JAKIM)

epsm

Sistem Maklumat Pembangunan
Sumber Manusia

(BTMK)

espkj

Sistem Permohonan Kenderaan Protokol

(Pengurusan Aset dan Bangunan SUK)

intraneti

Aplikasi Intranet

(BTMK)

 

     
full screen background image

KEDAH AMAN MAKMUR BERSAMA MEMACU TRANSFORMASI