banner

kerajaan rakyat

ELESEN

Sistem Perlesenan Pentadbiran Daerah

(Pejabat Daerah) 

EPROJEK

Sistem Pemantauan Projek Negeri

(UPEN/PTMK) 

EPRESTASI

Sistem Pemantauan Pelan
Strategik SUK 

(LBNK / PTMK)

eaduan

Sistem Aduan Awam Online

(Pengurusan Korporat SUK) 

eiso

Sistem Pengurusan MSISO 9001:2008 Pej. SUK Kedah

(Pengurusan SUK) 

ewebeditor

Sistem Pengurusan Kandungan
Web Jabatan

(PTMK) 

webmail

Sistem Webmail Rasmi Penjawat Awam

(PTMK) 

elab

Sistem Penggunaan Makmal

(PTMK) 

bksm

Sistem Biasiswa Kecil Sekolah Menengah

(Lembaga Biasiswa Negeri Kedah)

hrmis

Sistem Pengurusan Maklumat
Sumber Manusia

(Sumber Manusia SUK/JPA)

intraneti

Sistem Tempahan Bilik Guna Sama

(Pejabat Setiausaha Kerajaan
Negeri Kedah/PTMK)

 intraneti

KedahBOX

(PTMK)

sppim

Sistem Pengurusan Perkahwinan
Islam Malaysia

(JHEAIK/JAKIM)

epsm

Sistem Maklumat Pembangunan
Sumber Manusia

(PTMK)

intraneti

Aplikasi Intranet

(PTMK)

espkj

Sistem Permohonan Kenderaan Protokol

(Pengurusan Aset dan Bangunan SUK)

       
full screen background image

KEDAH AMAN MAKMUR BERSAMA MEMACU TRANSFORMASI